TRENDRAPPORT DATAGEDREVEN RISICOSIGNALERING

Risicosignalering in het Sociaal Domein voor gemeenten en inkooporganisaties.

De jaarcijfers over 2020 druppelen op dit moment langzaam binnen, dus we kunnen nog geen definitieve conclusies trekken over de situatie van de aanbieders op totaalniveau.

Wel kunnen we een eerste blik werpen op de belangrijkste ontwikkelingen en trends van vorig jaar. Wat weten we nu al? En wat kunnen we verwachten? Om conclusies te kunnen trekken over de ontwikkelingen in 2020 kijken we in dit rapport eerst naar de statusquo. 


Vul jouw gegevens in en download de rapportage

Trendrapport 2