TRENDRAPPORT JAARCIJFERS ZORG 2019

In deze rapportage gaan we op basis van de data uit de jaarrekeningen 2019 dieper in op de situatie per zorgvorm - de VVT, Jeugdhulp, GGZ en Gehandicaptenzorg. Met een analyse van onder andere de resultaten, vermogenspositie en personele bezetting. 

Trendrapport jaarcijfers zorg