RAPPORTAGE RISICOSIGNALERING

Risicosignalering in het Sociaal Domein voor gemeenten en inkoop organisaties.

Hoe maak je de grote hoeveelheden (financiële) data in het
zorglandschap inzichtelijk?

In de rapportage hebben wij een aantal praktische handvatten opgesteld om daarbij te helpen. We definiëren de belangrijkste vijf kengetallen en leggen uit hoe je deze toe kunt passen om inzicht in de financiële situatie en processen van zorgaanbieders te krijgen. Meer inzicht betekent dat je proactief met aanbieders om de tafel kunt gaan zitten en gericht vragen kunt stellen. Zijn de problemen
structureel of tijdelijk? Hoe wordt de zorg op termijn gewaarborgd? Wat is het reddingsplan? De tijd en resources van de gemeente kunnen dankzij financiële inzichten doelgerichter worden ingezet en het gemeentebestuur vroegtijdig geïnformeerd.

Vul jouw gegevens in en download de rapportage

Rapportage risicosignalering